Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 juni

Bewonersvereniging Lusthofkwartier wil van het gebied rond de Lusthofstraat het mooiste stukje van Rotterdam maken. Leden van de vereniging zetten zich hier sterk voor in. Eén keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en wel op woensdag 22 juni 2016, in de pop-up huiskamer op Lusthofstraat 59.

‘In een jaar tijd is er wederom veel gebeurd,’ blikt voorzitter André van Wijk tevreden terug. ‘Diverse leden van onze vereniging zetten zich in voor beeldbepalende projecten die ons gebied op de kaart zetten. Zo denk ik aan de diverse Opzoomer activiteiten, de Ronde van Kralingen, het weghalen van de hekken op het Assendelftplein en de inzet van de Lambertusstraat in stedelijke programma’s als Sterke Schouders en Kansrijke Wijken. Daarbij is onlangs met behulp van actieve bewoners uit onze buurt de speelplaats aanzienlijk opgeknapt, komt er meer groen in de straat en wordt het fietsenprobleem stevig aangepakt.’

Hoewel de activiteiten grotendeels door individuele leden worden opgezet en begeleid speelt de vereniging een belangrijke rol. ‘De vereniging is het bindmiddel van actieve bewoners die daardoor activiteiten op elkaar af kunnen stemmen en elkaar mobiliseren om met de noodzakelijke handjes een succes te maken van elkaars initiatieven.’ Zo ziet hij de verenging ook het liefst. ‘Ondersteunend waar mogelijk, en ruimte biedend aan goede initiatieven. Het is vaak handig dat er een vereniging is die indien nodig kan dienen als aanspreekpunt of referentie voor instituties en organisaties. Door georganiseerd te zijn gaan deuren makkelijker open.’

De meerwaarde van de vereniging werd erkend door de Gebiedscommissie in de vorm van het felbegeerd Zonnetje. Een prijs die werd toegekend als aanmoedigingsprijs. ‘Het kwam als een verrassing en we stellen dit zeer op prijs,’ aldus Van Wijk. ‘Belangrijk is ook dat we voor komend jaar een bijdrage hebben gekregen om activiteiten te organiseren voor verdere verbetering van de leefkwaliteit in onze prachtige buurt.’

Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur, uitsluitend voor onze leden.

Na het formele gedeelte zijn geïnteresseerden welkom vanaf 20.30 uur.

Dan geeft Nils Ligthart een presentatie over de aanstaande Ronde van Kralingen door ons gebied (op 3 juli). Van Wijk: ‘Het is voor de vereniging bovendien een goede gelegenheid kennis te maken met bewoners en nieuwe ideeën met hen uit te wisselen.’

Locatie: de pop-up huiskamer op Lusthofstraat 59. 

20160603 WERKBEZOEK COLLEGE LUSTHOFKWARTIER 10 Actuele informatie wordt gedeeld via twitter !

Foto:

Het Rotterdamse College bracht onlangs een bezoek aan het Lusthofkwartier om zich te informeren over de diverse initiatieven.