Documenten ter inzage

Voor (aspirant) leden zijn hier de statuten van de Bewonersvereniging Lusthofkwartier ter inzage: Statuten Lusthofkwartier

Eerste ALV, 22 april 2015

Op woensdagavond 22 april is de eerste Algemene Ledenvergadering. De avond bestaat uit enkele onderdelen: Algemene Ledenvergadering (Inloop 19.45 uur. Aanvang 20 uur.), informatie Buurt Bestuurt en nieuwbouwproject Aegidiusstraat (Inloop 20.30 uur. Aanvang 20.45 uur.) en vanaf 21.30 uur een informeel samenzijn. De agenda en uitnodigingsbrief leest u hier. En hier leest u het Jaarverslag 2014.

 

Vragen bouwplannen Melanchthon op Assendelftplein

Eind februari sprak het bestuur van de Bewonersvereniging Lusthofkwartier met het Melanchthon Kralingen. Onderwerp van gesprek was het plan van deze middelbare school om te bouwen op het Assendelftplein. De Bewonersvereniging Lusthofkwartier vindt de onderbouwing van de locatiekeuze tot op heden onvoldoende.

Dit hebben we de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk laten weten en we hebben onze zorgen geuit aan de gemeenteraad en het college. Door de school is nog geen onafhankelijk inhoudelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. De Bewonersvereniging Lusthofkwartier wil hier daarom eerst onderzoek naar laten doen.

Bovendien hebben we aan de gemeente vragen gesteld over de combinatie van een grote school en de leefbaarheid van de buurt, over het bestemmingsplan en de wensen van het Melanchthon op het beschikbare kavel, en over het besluitvormingsproces.

Hier leest u de brief die we in december schreven toen het Huisvestingsplan Scholen op de agenda van de gemeenteraad stond. En hier leest u de brief waarin we vragen stellen over de locatiekeuze.

De Gebiedscommissie steunt de vereniging in een brief, die zij 27 maart j.l. naar wethouder de Jonge stuurde.

 

Gebiedsplan 2014

Een groep van bewoners uit het Lusthofkwartier stelde in juni een reactie samen op de conceptplannen van de Gebiedscommissie. Deze bewonersvereniging i.o. wilde hiermee onze buurt duidelijker op de kaart zetten. Reactie Bewonersvereniging Lusthofkwartier op gebiedsvisie 2014

En dat is gelukt: in het uiteindelijke plan staat het Lusthofkwartier -en onze vereniging- duidelijk vermeld. De komende jaren hopen we op een goede samenwerking met de Gebiedscommissie. Via deze link kun je het Gebiedsplan lezen dat eind oktober 2014 door de gemeenteraad zal worden beoordeeld.