Adoptie ondergrondse container

Iedereen woont graag in een schone en veilig buurt. Toch wordt er in het Lusthofkwartier regelmatig huisvuil naast de ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Hierdoor verslechtert het straatbeeld en ontstaan er onveilige situaties. Jij kunt hier nu zelf iets aan doen. Adopteer ook een afvalcontainer en hou samen met de gemeente Rotterdam jouw buurt schoon en veilig.

Van de gemeente krijg je dan een containersleutel om eventuele verstoppingen te verhelpen en een unieke code die je de mogelijkheid biedt een voorrangsmelding te doen. Bovendien voorziet de Gemeente Rotterdam je van een adoptantenpakket met middelen die nodig zijn om klein afval dat naast de container ligt veilig weg te gooien.

Ook adopteren?
Alleen of met jouw buren een container adopteren, stuur een mail of kijk op de website van de gemeente voor meer informatie.